Είναι πλέον σαφές ότι η πλήρης κατανόηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή αποτελεί προτεραιότητα για το Μαρούσι. Ζήσαμε τα τελευταία χρόνια την ένταση των καιρικών φαινομένων που προσέθεσαν τον παράγοντα της επικινδυνότητας στην διαχρονική ταλαιπωρία κατοίκων και επισκεπτών.

Προχωράμε με ορίζοντα τριετίας :

  • Προχωράμε στην οριστική θωράκιση της πόλης μας από φυσικές καταστροφές και κυρίως από πλημμυρικά φαινόμενα με ένα πλήρες πρόγραμμα μελετών, παρεμβάσεων και επιχειρησιακών σχεδίων σε συνεργασία με κορυφαίο εθνικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό φορέα και με ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
  • Προχωράμε στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εξίσου αυξανόμενων αναγκών μας σε σχέση με την διαχείριση απορριμμάτων αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση της ανακύκλωσης και των περιβαλλοντικών κοινωνικών πρακτικών, ενώ αναπτύσσουμε ένα σύγχρονο σύστημα υποδοχής και διαχείρισης αιτημάτων καθαριότητας αξιοποιώντας της νέες τεχνολογίες.
  • Αξιοποιούμε άμεσα μέσα από πρότυπες – ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ – συνεργασίες τις νέες τεχνολογίες στην εξοικονόμηση ενέργειας με στόχο τόσο την μείωση των ενεργειακού αποτυπώματος στο Μαρούσι και την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων. Οι όποιες επιλογές θα γίνονται με ανοιχτές στους πολίτες διαδικασίες ώστε πλέον να υπάρχει πλήρης παρακολούθηση των επιλογών και της τεκμηρίωσής τους.
  • Ανάπτυξη πυροπροστασίας περιαστικών χωρών πρασίνου και κυρίως τους δάσους ΣΥΓΓΡΟΥ καθώς και ανάπτυξη νέων πράσινων – βιοκλιματικών σημείων και χώρων δημιουργικής απασχόλησης και παιχνιδιού, αξιοποιώντας διαθέσιμους πόρους από το Φιλόδημο, προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας ιδιωτικών οργανισμών αλλά και ευρωπαϊκά προγράμματα.