Τα παιδιά μας είναι ότι σημαντικότερο έχουμε όλοι μας. Είναι εκείνα που χρειάζονται την προσοχή και τη φροντίδα μας. Πρέπει να έχουμε στην πόλη μας όλες εκείνες τις υποδομές ώστε να προάγουμε την σωστή παιδεία και το αίσθημα της συμμετοχής στα παιδιά μας. Από τους παιδικούς σταθμούς, τα σχολεία και τις δομές εξωσχολικής παιδείας του δήμου μου μας όλα θα πρέπει να λειτουργούν πάντα με αυξημένη επάρκεια. Όσες υποδομές έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα ο Δήμος – όπως ωδεία, καλλιτεχνικά και άλλα εργαστήρια εκμάθησης δεξιοτήτων, δεσμευόμαστε να τις διατηρήσουμε και να τις αναβαθμίσουμε με νέες.

Οι συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας μπορούν να είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το δήμο μας αρκεί να τους δώσουμε τη δυνατότητα. Η εμπειρία τους και ο χρόνος που διαθέτουν μπορεί να είναι ένας σημαντικός πολλαπλασιαστικός παράγοντας για το δήμο μας. Για μας κανείς δεν θεωρείτε απόμαχος, αντίθετα όλοι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν. Οι παππούδες μας, οι γονείς μας οι θείοι μας είναι μπορούν ακόμη ανεξάρτητα από την ηλικία τους να παίξουν σημαντικό ρόλο στη ζωή της πόλης μας. Σκοπεύουμε μέσω ειδικών προγραμμάτων συμμετοχής στα κοινά να τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Επίσης θα στηρίξουμε όλες τις υποδομές που χρησιμοποιούν όπως τα ΚΑΠΗ τα εργαστήρια ζωγραφικής κ.α αλλά και θα αυξήσουμε τις δυνατότητες ενεργοποίησης τους με ειδικά προγράμματα άθλησης, εκπαίδευσής σε νέες τεχνολογίες και κοινωνικής προσφοράς.