• Δε είναι βασικό μας ενδιαφέρον να γίνουμε πολιτικοί ούτε να εμπλακούμε στη πολιτική του χθες. Θέλουμε ένα Δήμο που θα ανήκει στους πολίτες , που θα ακούει και θα συζητάει με τους πολίτες.
  • Το παλιό ότι είχε να δώσει το έχει δώσει , προχωράμε με νέες αντιλήψεις ,  να βρούμε και να χτίσουμε λύσεις. Αποδεικνύοντας ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από διαχωριστικές και κομματικές γραμμές του χθες. Δική μας κόκκινη γραμμή είναι η λογική και η ουσία, οι ξεκάθαρες απαντήσεις βάση γνώσης και εμπειρίας και όχι προσωπικών ή παλαιο-ιδεολογικών εμμονών.
  • Πιστεύουμε ότι σήμερα μπροστά στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά δεν μπορούμε πλέον να επιλέγουμε με στενά κομματικά κριτήρια ιδίως στις τοπικές κοινωνίες.
  • Χρειαζόμαστε ανθρώπους με όρεξη και πάθος , με γνώσεις και εμπειρίες , με ένσημα από την αγορά και όχι από κομματικά όργανα ή διορισμούς σε κρατικές θέσεις. Πάνω απ’όλα χρειαζόμαστε ανθρώπους που αξιολογήθηκαν και κρίθηκαν ικανοί και χρήσιμοι για να συνθέσουμε το αύριο και όχι απλά για να βγουν τα κουκιά ή οι πολιτικές ισορροπίες.
  • Επεξεργαζόμαστε και προετοιμάζουμε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του Δήμου , ανοιχτό και δυναμικό που θα αντανακλά της ανάγκες των πολιτών , τις ρεαλιστικές τάσεις της αγοράς και τις δυνατότητες που επιτρέπουν οι νέες τεχνολογίες.
  • Το Μαρούσι είναι το ουσιαστικό οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο της Αθήνας και της χώρας μας. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις , πολυεθνικές, σχολεία βρίσκονται στο τόπο μας. Γνωρίζουμε πώς να κεφαλαιοποιήσουμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτό προς όφελος όλων των πολιτών μας και ιδίως των παιδιών μας.
  • Οι πολίτες του Αμαρουσίου όπως και κάθε άλλης πόλης, νοιάζονται για την ουσιαστική, καθημερινή ανάπτυξη, για να έχουν τα παιδιά τους ευκαιρίες να εργασθούν, να δημιουργήσουν και να προκόψουν, για να έχουν δουλειά τα καταστήματά τους, νοιάζονται για ένα αστικό περιβάλλον που οι πολίτες και οι επισκέπτες μας θα θέλουν να ζουν, να εργάζονται, να δημιουργούν και να διασκεδάζουν.
  • Οφείλουμε να δούμε το αύριο τις δημόσιας διοίκησης , να αντιληφθούμε ότι το στρεβλό χθες τελείωσε και να δουλέψουμε με τους πολίτες , τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και την κεντρική κυβέρνηση μαζί.
  • Η αποκατάστασή της αξιοπιστίας του τόπου μας και η ανάδειξη των προοπτικών που υπάρχουν είναι δουλειά όλων μας, πρέπει να όλοι μας να βοηθήσουμε να φύγουμε από την αρνητικότητα. Προφανώς είναι δύσκολο και προφανώς έχουμε περάσει απίστευτα δύσκολα αλλά είναι καιρός να προχωρήσουμε μπροστά.