Μπροστά στην δραματική υποβάθμιση της παιδείας στον τόπο μας αλλά και σε πρωτόγνωρες αλλαγές στον κόσμο , η θωράκιση των παιδιών μας με νέες αντιλήψεις αλλά και με νέα όπλα, αποτελεί την μέγιστη προτεραιότητά μας.

Θέλουμε τα σχολεία του Δήμου μας να αποτελέσουν ένα ανοιχτό χώρο διαλόγου, συμμετοχικότητας, καινοτομίας και μεταφοράς γνώσεων και εμπειριών ώστε τα παιδιά μας με ασφάλεια και σύγχρονα μέσα να γεμίσουν υπέροχες εμπειρίες αλλά και με έναν σύγχρονο τρόπο σκέψης και δράσης.
Ειδικότερα:

  • Αναπτύσσουμε ψηφιακό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης αιτημάτων για την άμεση τεχνική υποστήριξη των σχολείων και ετήσιου πλάνου και προϋπολογισμού για κάθε σχολική μονάδα ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά της. Στόχος μας είναι με απόλυτη διαφάνεια να σταθούμε πλάι στη προσπάθεια εκπαιδευτικών και μαθητών.
  • Αναπτύσσουμε πρόγραμμα νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά προγράμματα των δήμων από ιδιωτικούς οργανισμούς της πόλης μας αλλά και νέα ευρωπαϊκά προγράμματα.
  • Αναπτύσσουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την προσβασιμότητα των σχολείων στα πρότυπα της βιώσιμης κινητικότητας με την κατασκευή πεζοδρόμιων και τοποθέτησης ραμπών για την αυτόνομη και αξιοπρεπή πρόσβαση και συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως στις εκπαιδευτικές δράσεις.
  • Αξιοποιούμε την ψηφιακή επανάσταση σε κάθε πεδίο της εκπαίδευσης και αναπτύσσουμε νέα καινοτόμα προγράμματα για τις διαπροσωπικές σχέσεις, τα STEM αλλά για τις οριζόντιες δεξιότητες (επικοινωνιακές δεξιότητες, επίλυση προβλημάτων, συνεργασία, προσαρμοστικότητα, ευελιξία, κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση) σε συνεργασία με οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δήμου μας, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν τον αναγκαίο σύγχρονο κριτικό τρόπο σκέψης και δράσης.
  • Εξασφαλίζουμε την συνεχή και σωστή φωταγώγηση των σχολείων με στόχο την αποφυγή βανδαλισμών, την βιοκλιματική διαμόρφωση των προαύλιων χώρων και το άνοιγμα τους στα παιδιά της γειτονιάς για εκπαιδευτικές και αθλητικές δράσεις.
  • Διεκδικούμε ειδικές εκπτώσεις στις δαπάνες κοινής ωφέλειας των σχολικών μονάδων μέσα από την αγορά παροχών ενέργειας και την ανάπτυξη προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ακολουθώντας το μοντέλο των ενεργειακών κοινοτήτων.
  • Προχωράμε στην ίδρυση ανοιχτών Ολοήμερων Νηπιαγωγείων, και Κέντρων Ελεύθερου χρόνου όπου ακολουθώντας ευέλικτο ωράριο θα μπορούν οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους για κάποιες ώρες ακόμα κι όταν δεν εργάζονται, με στόχο την δημιουργική αξιοποίηση του ελευθέρου χρόνου και την διευκόλυνση των γονιών.
  • Υλοποιούμε ολοκληρωμένη μελέτη των αναγκών της πόλης μας για την ίδρυση νέων σχολείων (πειραματικά, μουσικά, ΕΠΑΛ, ειδικά) που θα προσμετρά τόσο τα σύγχρονα δεδομένα (νέα πρότυπα και ανάγκες στην εκπαίδευση, επέλαση της 4η βιομηχανικής επανάστασης, υπογεννητικότητα, έλλειψη πόρων).
  • Αναπτύσσουμε σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και κορυφαίους επαγγελματικούς οργανισμούς σύγχρονα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, ώστε να ενισχυθεί η απασχολισημότητα και η τοπική επιχειρηματικότητα καθώς και προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων για ειδικές ομάδες συμπολιτών μας.