Θέλουμε να αναπτύξουμε ένα χώρο που οι νέοι μας θα μπορούν να δημιουργήσουν και να επιχειρήσουν χωρίς τα βαρίδια που σκοτώνουν την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και τελικά τους αναγκάζουν να αναζητήσουν αλλού προκοπή.

Προχωρώντας πολύ πέρα από τις θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας, έχουμε ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με κορυφαίους διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, ώστε αξιοποιώντας προγράμματα και δράσεις που ήδη τρέχουν να «συναντηθούν» στο Μαρούσι , μεταμορφώνοντας την πόλη μας σε ένα ανοιχτό HUB δημιουργικότητας.