Πόσες φορές σας έχει τύχει να προσπαθείτε να περπατήσετε σε ένα πεζοδρόμιο και να σας εμποδίζουν κάθε λογής εμπόδια. Από παρκαρισμένα αυτοκίνητα, μηχανάκια μέχρι δέντρα, κολόνες, απορρίμματα κλπ.

Πόσες φορές έχετε πέσει με το αυτοκίνητο σας σε μια τεράστια λακκούβα που όλοι την βλέπουν και κανείς δεν κάνει τίποτε για να την επισκευάσει; Ξέρετε οι κανονισμοί προβλέπουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για τους δρόμους τα πεζοδρόμια τις πλατείες κλπ.

Σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις προβλέψεις ώστε να κάνουμε όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε η διέλευση των πεζών και των αυτοκινήτων να γίνετε αρμονικά και με τη μικρότερη δυνατή όχληση για όλους.

Επίσης το ότι κάποιος κάποτε έφτιαξε μια πλατεία ή μια παιδική χαρά δε σημαίνει ότι δεν πρέπει ποτέ κανείς να απασχοληθεί εκ νέου μαζί της. Η συντήρηση είναι πολύ σημαντική και πρέπει να γίνετε με οργανωμένο τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για το φωτισμό της πόλης.

Για να αξιοποιήσουμε σωστά τις υποδομές και τις υπηρεσίες του δήμου θα αναβαθμίσουμε το οργανόγραμμα των υπηρεσιών συντήρησης μέσα στο οποίο θα λειτουργήσουμε μια υπηρεσία επιθεώρησης τεχνικών θεμάτων και υποδοχής αιτημάτων ή πληροφοριών για θέματα συντήρησης με ένα εξελιγμένο πληροφοριακό σύστημα.

Η υπηρεσία αυτή θα είναι σε άμεση συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες θα λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένες προθεσμίες ανταπόκρισης.