Ο κάθε πολίτης του δήμους μας, ο επισκέπτης, ο εργαζόμενος πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Για εμάς η ασφάλεια έχει απόλυτη προτεραιότητα στο πρόγραμμα μας.

Επανιδρύουμε την δημοτική αστυνομία της οποίας ο βασικός ρόλος δε θα είναι να «κόβει» κλήσεις στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα αλλά να επιτηρεί τις γειτονιές και το εμπορικό κέντρο και σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία να επεμβαίνει όπου και όταν χρειάζεται. Οι γειτονιές πρέπει να είναι φωτισμένες επαρκώς, οι γειτονιές θα πρέπει να έχουν πεζές περιπολίες της δημοτικής αστυνομίας ή και της αστυνομίας καθώς και όπου είναι εφικτό οικονομικά ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας.

Κι εμείς όμως ως πολίτες μπορούμε και πρέπει να ενσωματώσουμε στην καθημερινότητα μας προηγμένες πρακτικές που έχουν αποδώσει σημαντικά σε πόλεις πρότυπα ανά τον κόσμο.